JITRO Olomouc, o.p.s.
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Lepší JITRO pro všechny III

Lepší JITRO pro všechny III

web.jpg

Od 1. 7. 2020 realizujeme v našem zařízení projekt

                           "Lepší JITRO pro všechny III  CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015237 "

Celkový rozpočet projektu činí1 486 426,25,- Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu je plánována na 24 měsíců. Datum ukončení projektu je 30.6.2022.

Hlavním cílem projektu je zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb v organizaci a na jeho základě úprava pracovních postupů a procesů, které budou reflektovat změnu v počtu a struktuře uživatelů služeb s širokým spektrem specifických postižení. Do projektu bude zapojeno celkem 16 osob (14 pracovníků v sociálních službách a 2 sociální pracovníci).

Výstupem projektu bude komplexní řešení situace v organizaci, související se změnou počtu a struktury klientů.
Pozitivní změny, které pomohou ke zkvalitnění poskytovaných služeb očekáváme v níže uvedených oblastech:
- Mapování potřeb klientů denního stacionáře (DS) a chráněného bydlení (CHB) přinese informace o potřebách souvisejících se specifickým charakterem a mírou postižení klienta a možnostech edukace a nastavení nových metod práce, bude podkladem k nastavení Individuálního plánu klienta zohledňujícího specifické potřeby při poskytování sociální služby, úpravu procesů zvyšování kvality služeb a nastavení Plánu rozvoje služeb organizace, potřeby klienta budou zohledněny při tvorbě vzdělávacích plánů pracovníků.
- Analýza procesů a jejich následná aktualizace za podpory odborníků zajistí správné nastavení procesních pravidel a dokumentů o průběhu služby DS a CHB dle zásad stanovených ve SQ
- Procesní audit standardů kvality poskytne podklad k jejich úpravě dle současných potřeb v organizaci a ověří provázanost s cíli a plány organizace a služeb
- Bude vypracován plán dalšího rozvoje služeb v organizaci, který stanoví cíle a směr rozvoje služeb na další období, s ohledem na strukturu klientů a jejich specifické potřeby.
- Analýza potřeb dalšího odborného rozvoje pracovníků bude podkladem ke zpracování vzdělávacích plánů zaměstnanců, ve kterých bude specifikováno tematické zaměření specializovaného akreditovaného vzdělávání v rámci projektu dle preferencí zaměstnanců a potřeb organizace.
- Vzdělávání přispěje ke zvýšení kvality lidských zdrojů v organizaci. Organizace získá vlastní odborníky na jednotlivé koncepty, které rozšíří portfolio inovativních metod práce s klienty
- Odborné konzultace poskytnou pracovníkům podporu specialistů při zavádění nových metod práce,
- Týmové supervize posílí vztahy mezi pracovníky a pomohou jim řešit problémy, se kterými se setkávají při každodenní práci s klienty,
- Individuální supervize pomohou předcházet syndromu vyhoření.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Kontakt

JITRO Olomouc, o.p.s.
Mozartova 43
Olomouc 779 00
www.jitro-olomouc.cz
jitro-olomouc@seznam.cz

IČ: 293 93 647
Bankovní spojení:
KB Olomouc 39834811/0100

Kontakty