Drobečková navigace

Úvod > Denní stacionář > Popis realizace služby

Poslání a cíle služby

JITRO Olomouc  o.p.s. poskytuje  službu  denního  stacionáře  lidem  s  mentálním  a  kombinovaným  postižením a lidem  s  poruchami  autistického spektra,  kteří  v  různé  míře  potřebují  podporu  jiné  osoby. Tato  podpora je  uživatelům  sociální  služby  poskytována  tak,  aby  v  co největší  možné  míře  aktivizovala  jejich  vlastní  síly a schopnosti.

Denní stacionář svými aktivitami usiluje o rozvoj nebo zachování dovedností, které jsou potřebné v běžném životě a v péči o sebe sama, vytváří podmínky pro samostatné rozhodování a smysluplné naplnění volného času. Prioritou  v  nabídce  denního  stacionáře  je  podpora  v  účasti  na  kulturním a  společenském  životě  ve  městě a  využívání  běžně  dostupných  služeb.  Výhodou  je  umístění  stacionáře v blízkosti centra města. Každý týden se v JITRU konají porady s uživateli, kteří tak mají příležitost společně plánovat aktivity stacionáře.

Denní stacionář posiluje získávání pracovních dovedností prostřednictvím dílen – keramická, tvořivá, košíkářská, dřevařská, údržbářsko-opravářská a vaření. Podle zájmu uživatelů jsou ve stacionáři realizovány různé kluby, například sportovní, počítačový, klub společenských her nebo hudební skupina. Součástí nabídky denního stacionáře je také individuální činnost, které se uživatel věnuje s pracovníkem a rozvíjí tak dovednosti, které potřebuje ke svému běžnému životu nebo osobní realizaci.

JITRO nabízí také fakultativní služby - ranní svoz do stacionáře, hipoterapii a rehabilitační plavání.

O letních prázdninách pořádá JITRO příměstský tábor a letní rekondiční pobyt.

Jednou za rok je JITRO otevřeno veřejnosti při tradičním řemeslném jarmarku.

Informace pro zájemce najdete ve složce "Zájemcům" - horní lišta vpravo nahoře.

 

Naše služby - snadné čtení

Dílny ve stacionáři  Kluby ve stacionáři  Další aktivity ve stacionáři  Individuální činnosti  Co si koupím navíc

Dopoledne v Jitru

Dopoledne v Jitru

Popis realizace poskytování sociální služby