JITRO Olomouc, o.p.s.
Drobečková navigace

Úvod > Denní stacionář > Denní stacionář > Uživatelé nad 18 let

Denní stacionář – uživatelé nad 18 let

Provoz

celoročně, vyjma 14 dnů v měsíci srpnu

pondělí - pátek 6:00 – 16:00 hodin
   

Zázemí pro uživatele

Prostory DS (budova č.2):

 • cvičný byt
 • učebna výpočetní techniky (sociálně aktivizační - terapeutické činnosti)
 • muziko-terapeutická místnost
 • učebna environmentální výchovy
 • dřevařská dílna
 • keramická dílna
 • výtvarná atextilní dílna (sociálně aktivizační - terapeutické činnosti)

Venkovní areál:

 • hřiště
 • ohniště
 • naučné mini-arboretum (cca 40 druhů dřevin)

Cílem je všeobecný rozvoj znalostí a dovedností uživatele, které lze využít a uplatnit v běžném životě. Tyto znalosti a schopnosti mají uživateli napomoci:

 • minimalizovat závislost na soc. službě
 • dosáhnout nejvyšší možné míry samostatnosti
 • v začlenění do společnosti

Činnosti v denním stacionáři

 • Sociálněaktivizační činnosti 

Rozvoj komunikace se zaměřením nasdělování svých potřeb a jejich následné uspokojení. Etiketa, pravidla slušného chování. Komunikace v běžném životě (obchody, úřady, lékař, policie apod.). Rozvoj všeobecných znalostí.Rozvoj sebeobsluhy a vedení k samostatnosti.

 • Práce na PC

Psaní na PC, práce s textem, orientace na internetu, používání e-mailu, přehrávání videa, hudby, rádia, prohlížení fotografií, vyhledávání informací (akce, zprávy, služby, jízdní řády atd.), bezpečnému užívání internetu a prevence proti zneužívání

 • Cvičný byt (CB)

Slouží k nácviku všech činností běžně vykonávaných v domácnosti a to včetně přípravy jídla a nápojů - součástí bzyt je i cvičná kuchyně. Uživatel by se zde měl naučit starat o domácnost, např. uklízet, telefonovat, postarat se o návštěvu, ovládat elektrické spotřebiče včetně TV a DVD přehrávače, ale také relaxovat.

Uživatelé tak mají možnost sepřipravit se (dle jeho schopností a možností) na eventuální samostatné (např.„chráněné“) bydlení.

 • Environmentální výchova

Nauka o přírodě a přírodních zákonitostech. Poznávání rostlin a dřevin a výroba herbáře. Naše i světová fauna. Chování zvířat vevolné přírodě. Přírodní zajímavosti. Energie- šetření, alternativní zdroje. Hospodaření s odpady – třídění odpadů. Ochrana přírody a ekologie, rozvoj všeobecných znalostí, orientace v odborné literatuře.

 • Hudební výchova sprvky muzikoterapie

Učení se textů písní, hry na hudební nástroje, zpívání. Příprava na různá hudební vystoupení. Poslech relaxační hudby a relaxace. Prácena PC – náslech písní, přehrávání videoklipů.

 • Dřevařská dílna

Poznávání strojů a nářadí a způsobu jejich používání. Prevence poranění, zásady bezpečné práce s nářadím. Výroba dřevěných hraček, rámečků apod.. Práce s papírem (kartonem) – stříhání, řezání. Demontáže nefunkčních zařízení. Drobné opravy. Rozvoj jemné motoriky, zručnosti, pozornosti a logického myšlení.

 • Výtvarná a textilní dílna

Vystřihování, lepení, trhání, šití, práce s tavnou pistolí, malování. Tvorba koláží, ubrousková technika, malování na sklo, textil a hedvábí. Navlékání korálků, výroba tématických ozdob. Rozvoj jemné motoriky, fantazie, poznávání barev.

 • Keramická dílna

Práce s hrnčířským kruhem. Výroba dárkových předmětů, aromalamp, zvonkoher apod.. Tématicky zaměřená výroba (Vánoce, Velikonoce, roční období…). Podpora vlastního stylu a uměleckého záměru uživatele. Posilování dovednosti úklidu pracovního místa. Modelování, vykrajování,lisování, válení….Glazování – výběr barvy podle vlastního přání = možnostvolby. Rozvoj jemné motoriky, fantazie, kreativního myšlení.

Další aktivity

 • společenské akce  JITRO olomouc, o.p.s. ( Zahradní slavnost, Mikulášská nadílka apod.)
 • účast na akcích pro veřejnost
 • Letní rekondiční pobyt
 • Příměstský tábor
 • Fakultativní služby - plavání, hipoterapie, svoz

Činnosti jsou realizovány dle individuálního rozvrhu.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Kontakt

JITRO Olomouc, o.p.s.
Mozartova 43
Olomouc 779 00
www.jitro-olomouc.cz
jitro-olomouc@seznam.cz

IČ: 293 93 647
Bankovní spojení:
KB Olomouc 39834811/0100

Kontakty