Drobečková navigace

Úvod > O nás > Dokumenty > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání

Podporujeme individualitu každého uživatele a rozšiřujeme jeho osobní možnosti žít život srovnatelný s běžným životem vrstevníků.

Cíle

Uživatelé nad 18 let:

 • rozvoj nebo zachování dovedností potřebných v běžném životě
  a v péči o sebe sama
 • vytváření podmínek pro samostatné rozhodování a smysluplné naplnění volného času
 • podpora účasti na kulturním a společenském životě ve městě
  a využívání běžně dostupných služeb 

Uživatelé do 18 let:

 • rozvoj dovedností potřebných v běžném životě
  a v péči o sebe sama
 • vytváření podmínek pro smysluplné naplnění volného času

Cílová skupina

Dospělí i děti:

 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • s poruchou autistického spektra
 • bez zrakového a sluchového postižení

Zásady

 • všichni jsme si rovni 
 • můžeme být sami sebou
 • rozhodujeme společně 
 • podporu máme, jakou potřebujeme
 • setkáváme se s lidmi ve městě

Veřejný závazek - snadné čtení

Poslání

 

Cíle

   

Cílová skupina

 

Zásady