O nás

Nabízíme sociální službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Poslání organizace JITRO Olomouc, o.p.s.

Jsme stabilní, transparentní a respektovanou organizací, která aktivně vstupuje do dění v oblasti podpory lidí se zdravotním postižením v rámci Olomoucka a Olomouckého kraje. V organizaci pracuje odborný a motivovaný tým pracovníků, který dokáže reagovat na potřeby lidí s postižením v regionu, proměňovat jejich životy i životy jejich rodinných příslušníků a blízkých pečujících osob.

Usilujeme svými aktivitami o to, aby děti i dospělí se zdravotním postižením a jejich rodiče měli příležitost žít běžný život, srovnatelný se životy jejich vrstevníků. Svou činností obohacujeme komunitu, ve které působíme, upozorňujeme na potřeby lidí s postižením a tím přispíváme k obohacení společnosti.

 

Zásady organizace

- k lidem, dospělým i dětem, které podporujeme, přistupujeme vždy s hlubokým respektem k jedinečnosti každého z nich.

- podporujeme "normalitu" života lidí se zdravotním postižením, jejich příležitosti žít normální, běžný život.

Cílová skupina

Dospělí i děti:

  • s mentálním postižením
  • s kombinovaným postižením
  • s poruchou autistického spektra
  • bez zrakového a sluchového postižení
image

       Hledá se:

       - DOBROVOLNÍK

       Pro více informací:

              volejte k nám na telefonní číslo: 703 141 936, 733 182 057

              nebo napište email: jitro-olomouc@seznam.cz