Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Lepší JITRO pro všechny II

Lepší JITRO pro všechny II

logo eu

Od 1. 8. 2018 realizujeme v našem zařízení projekt

"Lepší JITRO pro všechny II  CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007597 "

Celkový rozpočet projektu činí 2 711 300,- Kč a je financován z 85% z Evropského sociálního fondu a z 15% ze státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu je plánována na 24 měsíců. Datum ukončení projektu je 31. 7. 2020.

Hlavním cílem projektu nastavení služby chráněného bydlení pomocí funkčních pravidel a procesů pro zajištění potřebné kvality služeb v rámci standardů kvality, což v důsledku povede k lepšímu pochopení požadavků, které jsou vyvíjeny na pracovníky v přímé péče respektive k vyšší spokojenosti klientů.

Výstupem projektu budou kompletně zpracované a v praxi ověřené dokumenty služby chráněného bydlení související se standardy kvality a procesy služby, které budou vycházet z výsledků vstupního klientského auditu, odborných konzultací a případových supervizí a správnost jejich nastavení bude ověřena závěrečnou auditní zprávou.

V návaznosti na projekt č. 023/2015 zaměřený na úpravu standardů kvality poskytovaných služeb na službě denního stacionáře je záměrem projektu plynulé navázání na tento projekt s cílem zkvalitnění poskytování odborné individuální podpory klientům ze strany pracovníků služby prostřednictvím vytvoření systému individuální podpory klientům se specifickými potřebami, a to především u klientů s poruchou autistického spektra.

Podpůrným nástrojem pro dosažení výše uvedených cílů je proškolení zaměstnanců v rámci uzavřených a otevřených akreditovaných kurzů, kterých se zúčastní pracovníci v sociálních službách  a sociální pracovníci, kteří jsou zaměstnanci chráněného bydlení a denního stacionáře.