Drobečková navigace

Úvod > O nás > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

JITRO Olomouc, o.p.s.

2. Důvod a způsob založení

Nezisková organizace

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  JITRO Olomouc, o.p.s.
  Mozartova 43
  779 00 Olomouc

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  JITRO Olomouc, o.p.s.
  Mozartova 43
  779 00 Olomouc

 • 4.3 Úřední hodiny

  Dle telefonické domluvy.

 • 4.4 Telefonní čísla

  Ředitelka: +420 733 182 057
  Sociální pracovnice - denní stacionář: +420 703 141 936
  Sociální pracovnice - chráněné bydlení: +420 734 332 875

 •  

  4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.jitro-olomouc.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  JITRO Olomouc, o.p.s.
  Mozartova 43
  779 00 Olomouc

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna (link na hlavní mail)

  Denní stacionář: dana.vankova@jitro-olomouc.cz

                             hana.nantlova@jitro-olomouc.cz

                             jiri.ingr@jitro-olomouc.cz  (praxe studentů)

   

  Chráněné bydlení: radana.kachynova@jitro-olomouc.cz

 • 4.8 Datová schránka

  imt89m9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 39834811 / 0100 (KB)

6. IČO

29393647

7. DIČ

Není plátce DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: jitro-olomouc@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): imt89m9

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: JITRO Olomouc, o.p.s., Mozartova 43, 779 00 Olomouc

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka. Tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době JITRO Olomouc, o.p.s. neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.